Kategóriák

Forgalmazott márkáink

Garancia

Garancia

I. cikkely

A Wargammers Mini Kft. (Cég) garanciát vállal az általa forgalmazott áruk anyag és gyártási hibáitól való mentességéért a szállítást követő 6 hónapig (vagy, ha a kiszállítás meghíúsult a vevő miatt, akkor attól az időponttó, amikortól a megrendelt áruk már átvehetőek voltak) és a Cég továbbá válallja, hogy saját hatáskörében eldönve visszatéríti a vásárlás összegét vagy megjavitja, vagy kicseréli a saját költségén azokat a termékeket, amiket megvizsgálva hibák mutatkoznak, az alábbi feltételek teljesülése esetén:

  • A Vevő értesíti a Céget, azonnal, ahogy észrevette a hibát
  • Az árut a mellékelt tájékoztatóknak megfelelően tárolták és használták, illetve betartották a Cég egyéb, erre a termékre vonatkozó utasításait
  • Az árut nem módosította vagy javította senki más (eltekintve a tájékoztatóban meghatározott illetve a Ceg által kért és ajánlott utajításoktól)
  • Az árut vissza kell juttatni a Céghez. Feltéve, hogyha a Cég elismeri, hogy a kérdéses áru sérült, a szállítás költségét megtéríti a Vásárlónak.

II. cikkely

Semmilyen, az I. cikkely alapján támasztható követelés nem érvénytelenyíti a szerződést. A Cég azonnal megvizsgál minden ilyen felmerülő igényt. De az ide vonatkozó követelés nem jogosítja fel a Vevőt, a számla összegének visszafizetésére addig ,amig a Cég el nem ismeri ezt az igényt irásban, kiterjedve a panaszra, és szükség esetén annak megoldására.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a címen.

Az ön kosara üres